Att studera hos oss

/Att studera hos oss
Att studera hos oss 2020-01-29T14:44:14+00:00

Vår Allmänna kurs är ett bra alternativ för dig som vill utvecklas i det svenska språket. Vi erbjuder dig en stimulerande studiemiljö med möjlighet att avancera i ditt eget tempo.

För oss på skolan är det viktigt att du får möjlighet att utvecklas individuellt både språkligt, kunskapsmässigt och som människa. Vi tror att det är viktigt att du är delaktig i och förstår vad du ska lära dig. Vi arbetar också efter att du ska utvecklas genom diskussioner, aktiviteter och uppgifter och därefter visa vad du lärt dig.

Vi tror på att alla lär sig på olika sätt och därför strävar vi efter en varierad lärandemiljö. Vi jobbar i grupp, individuellt, med datorer och med studiebesök.

Ämnen

Du studerar svenska som andraspråk, samhällskunskap, naturkunskap och matematik på grundskolenivå samt data. Varje vecka har vi ca 20 timmar svenska. De övriga ämnena är ytterligare ett sätt att lära svenska samtidigt som du får kunskaper i det specifika ämnet.

Skolan anordnar också friskvårdsdagar, studiebesök och temadagar.

Kurstider

Vårterminen 2020

  • Terminsstart: 7 januari
  • Terminsavslutning: 5 juni

Aktiviteter

Varje termin gör vi minst ett studiebesök eller en utflykt. Ibland är vi i Linköping och ibland åker vi buss tillsammans till någon annan plats. Vi ordnar matdagar och deltagarna bjuder på mat från sitt hemland.

Om det är någon kostnad i samband med studiebesöket betalar du det själv. Skolan har bl a besökt bibliotek, naturreservat, slott och Mariannelund.

Studiebesök och utflykter ingår i undervisningen och är därmed obligatoriska.

Skolans policys

Skolans policy är att skapa en miljö där du stimuleras att lära dig mer svenska. Det sker både genom varierad och målinriktad undervisning samt genom eget arbete. Du kommer både arbeta individuellt och i grupp.

Det bästa sättet att befästa sina kunskaper är att använda svenskan. Vi förväntar oss därmed att du pratar svenska när du är i skolan.

Vi vill ha en miljö av samhörighet och trivsel. Då ni deltagare kommer från flera olika språkgrupper blir därmed svenskan det gemensamma språket som används för att skapa gemenskap. Det är ytterligare en anledning till att vi förväntar oss att du pratar svenska i skolan.

Du förväntas vara aktiv i undervisningen och ta ansvar för att lära dig det du undervisas i. Vi tror att eftersom du ger av din tid så vill du också arbeta för att lära dig. Detta innebär att du tar ansvar och studerar hemma.

För att du ska nå målen är det mycket viktigt att du är närvarande samt är aktiv på lektionerna. Ett bra sätt för att lära sig nya saker är att vara nyfiken. Det innebär bl a att du frågar din lärare när du inte förstår.

Vi förväntar oss också att du visar respekt mot dina studiekamrater och kommer i tid och läser det som du behöver för att följa med i undervisningen.

Skolan är givetvis drog- och alkoholfri.

CSN

Du har rätt till bidrag från CSN.