Engelska

Engelska 2020-10-14T08:15:35+02:00

Uppgifter att jobba med under torsdagen den 15 oktober:

Bli säker på färgerna: https://www.youtube.com/watch?v=–YLZ6lSKJ4

Bli säker på siffrorna 0-9 (och om detta är lätt kan du träna på att räkna till 20) https://www.youtube.com/watch?v=s4OpGYSLsws

Träna på fraserna: English phrases så du kan ställa frågor och svara: https://www.youtube.com/watch?v=5aeRAVbV8Ic

Du som redan kan färger, siffror och fraser ska lyssna på dialogerna i Basic Verbs: http://www.soundgrammar.com/learn/L1-CEFR-A1/L1-03-prepositions-time-verbs.htm

Skriv om två av dialogerna, så det handlar om dig!

Good Luck! / Marianne

Du har två läxor till torsdag 8 oktober:

  1. Lär dig färgerna! Du hittar dem i Enkel engelska – övningar  sid 1: Enkel engelska – övningar.
  2. Lär dig vad siffrorna 0-9 heter på engelska: https://www.youtube.com/watch?v=s4OpGYSLsws

Good Luck! / Marianne