Engelska

Engelska 2021-10-20T14:07:04+02:00

Läxa till on 27/10:

Lär dig orden i: Words from unit 2 Stepping Stone

Du ska kunna alla orden när vi kör Quizlet live på onsdag;)

Fill in have or has p 27 – Stepping Stone.

(Skriv hela meningarna). Ta med till skolan!

Här finns: Little Red Riding Hood

Titta på: How to Learn English with Movies

Välj att titta på level 1 eller level 0

Learn English Through Story subtitles level 1 – LOVE LOVE

Learn English Through Stories Red Roses level 0

Frivilligt: gör fler övningar: Have and has

Lyssna på ”This is my flat” i Stepping Stone p 20-21. Läs i boken, stanna och säg efter medan du lyssnar.

Stepping Stone p 21

Stepping Stone p 22-23

Du kan också:

Träna på orden på s 10 och 12 i Stepping Stone!

Träna på fraserna på s 11!

Lär dig uttala orden på s 13

Lyssna på dessa ljudfiler i Stepping stone – många gånger!

p 10

p 11

p 12

p 13

Stepping Stone s 8-9:

 

Repetera: numbers, colours och days tills du kan! Enkel engelska 1, colours, numbers, days, month

  • Lär dig alla fraser helt utantill! 

 

Träna med dessa:

English Phrases, Words disappear – PowerPoint

English Phrases – PowerPoint


Onsdag 22/9

Onsdag 15/9

Vi har jobbat med p 8-10 i Stepping stone.

Vi har tränat på: phrases, numbers, colours och days!


Vi träffas i klassrum 1

på onsdagar, kl.13-14. /Marianne

Här finns mer att träna på:

Verb Agreement with Be ( is / are )

Tips på bra länkar:

Här kan du träna glosor (ord) på olika sätt: Skolplus

Här kan du träna på hur man beställer mat: Träna fraser som ”May I take your order?”

Här kan du träna på fraser, lära grammatik samt göra ett quiz: FOOD

Färgerna: https://www.youtube.com/watch?v=–YLZ6lSKJ4

Siffrorna 0-20 https://www.youtube.com/watch?v=s4OpGYSLsws

Siffror och pengar

Basic Verbs: http://www.soundgrammar.com/learn/L1-CEFR-A1/L1-03-prepositions-time-verbs.htm

Skriv om två av dialogerna, så det handlar om dig: Conversation – about you

Här finns blandade övningar: Enkel engelska – övningar.

Här finns korta texter att läsa: 100 Great Short Stories

Viktiga ord och fraser – engelska

Frågeord – med användbara frågor

Frågeord – med användbara frågor – facit

Frågeord, kom ihåg

De 100 vanligaste orden på engelska

Engelska fraser när man reser

Frågeord 1

Phrases when you travel

Engelska fraser när man reser

Engelska fraser när man reser med flyg